23 października 2018

Łk 12,35–38 

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”. 

Dramatyczne pytanie: „Jak żyć?” skierowane do premiera przez ludzi, którzy na skutek powodzi stracili życiowy dorobek, do dziś pozostało bez odpowiedzi, choć były to ponoć rządy miłości.

Na dramatyczne pytanie ludzi skierowane do Jezusa: „Jak żyć, by nie zmarnować zarówno doczesności, jak i wieczności?” pada natychmiastowa odpowiedź Mistrza: „Działając wytrwale wedle reguł wiary i miłości w imię wierności Bogu”.

#Czuwaj, twórz, ufaj i kochaj dla Jezusa. 

ks. Rafał Buchinger