18 lipca 2019


Mt 11,28–30 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...” 

Jezus jest dostępny dla wszystkich ludzi, nie wyłączając wyznawców innych religii, a także tych, którzy deklarują się jako niewierzący, czyli wierzący, że Bóg nie istnieje.

Jezus jest gotów pomóc każdemu, kto zwróci się do Niego z prośbą o wsparcie. Ową prośbę Jezus traktuje jako wyraz zaufania człowieka do Niego. Nie jest ona sposobem skłaniania Go do działania, bowiem ze strony proszącego nie towarzyszy jej żadna obietnica. „Jeśli spełnisz moją prośbę, Boże, to ja w zamian...” Taka prośba uwłacza Jezusowi. Warto zwrócić uwagę, że On niczego nie żąda w zamian za udzieloną pomoc. Ale trzeba także mieć na uwadze, że udziela pomocy nie na warunkach dyktowanych przez proszącego, lecz swoich własnych – boskich.

#Bóg jest gotów pomóc każdemu człowiekowi.

ks. Rafał Buchinger