20 lipca 2018

Mt 12,1–8

„Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych”.

Chrześcijan obowiązuje nie tylko boskie prawo, ale także przepisy wykonawcze, komentarz do tego prawa, którego autorem jest Jezus, Syn Człowieczy, Mesjasz. Jest On kimś większym „niż świątynia”, bo jest nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem.

Główna zasada, którą kieruje się Jezus, objaśniając Boże prawo, brzmi: niech sprawiedliwości zawsze towarzyszy miłosierdzie, a miłosierdziu sprawiedliwość. Niech nikt i nigdy ich nie rozdziela.

#Sprawiedliwość wyznacza drogę do celu, a miłosierdzie kształtuje sposób jej pokonywania.

ks. Rafał Buchinger