Banner

Mk 9,38–40

„Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”.

Jezus uwalnia ludzi od zła nie tylko dzięki posłudze chrześcijan. On czyni to za pośrednictwem każdego, kogo sobie upatrzy do wykonania tego zadania, nawet tych nieprzynależących do wspólnoty Kościoła. A upatrzony zdecyduje się czynić to w łączności z Jezusem i ściśle według Jego procedury. Zwalczanie go potęguje zło, a Boga odziera z należytej mu czci. Ludzkość bowiem czci Boga odzyskiwaniem wolności od zła i trwaniem w niej.

#Uzurpowaniem sobie prawa do wyłączności w pełnieniu woli Bożej pomnaża się zło.

ks. Rafał Buchinger