Banner

Mk 3,20–21

„Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. [...] Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów»”.

Jak każdy człowiek potrzebował domu, kąpieli, zmiany ubrania, ciepłego posiłku, snu pod dachem, odpoczynku, obecności życzliwych ludzi, chwili wytchnienia od pracy... Dbał o to wszystko i uczył tej roztropnej postawy swoich uczniów. Kapłan dba o dom i uczy tego wiernych. Praktyczna miłość do Ojca z nieba i do ludzi, nieograniczająca się do pięknych deklaracji, brała jednak górę nad miłością do siebie. Opinia publiczna, zmanipulowana przez totalną opozycję szatańską, uznała owo nacechowane wyrzeczeniami i troską o ludzi Jezusowe duszpasterzowanie za objaw choroby psychicznej i powód do pozbawienia Go władzy oraz izolowania Go od społeczeństwa. Znakomita lekcja mądrości:
#Zanim osądzisz działania, zbadaj motywy działającego.

ks. Rafał Buchinger