Banner

Łk 8,1–3

„A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości, [...] które [kobiety] im usługiwały ze swego mienia”.

Wdzięczność za otrzymane od innych dobrodziejstwa najlepiej wyrazić przez wyjście naprzeciw ich potrzebom i dziełom, jakie z polecenia Boga prowadzą w świecie dla zbawienia ludzkości.
Wdzięczność nie podlega uznaniu danego człowieka, lecz wynika ze sprawiedliwości. Jest zatem obowiązkiem. Dlatego należy ją okazywać i przyjmować bez oporów i protestów.
#Wdzięczność świadczy o wysokiej kulturze duchowej tego, który ją okazuje.

ks. Rafał Buchinger