24 września 2018

Łk 8,16–18 

„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą”. 

Chrześcijanin przychodzących do jego domu gości ma obowiązek obdarować żywą wiarą, czyli owocującą miłością do bliźnich. Nie powinien jej ukrywać. Wiara ta daje odwiedzającym poczucie bezpieczeństwa i poszanowania ich godności. Jej najważniejszy owoc, którym jest miłosierdzie, winien być głównym daniem chrześcijańskiego spotkania. Opuszczających dom wierzący gospodarz powinien obdarować mądrością uzdalniającą ich do dalszej życiowej wędrówki.

#Wiara owocująca miłosierdziem jest najcenniejszym podarkiem, jaki możemy dać bliźniemu. Od nas wyłącznie zależy, czy będziemy zasobni w te wartości i przekażemy je innym. 

ks. Rafał Buchinger